Χωρίς Τίτλο (60 x 60 εκ.) Plexiglass, Φώς, Ξύλο

Επίδειξη διαφανειών