Χωρίς Τίτλο (100 x 100 εκ.) Plexiglass, Φώς, Ξύλο

Επίδειξη διαφανειών