Χωρίς Τίτλο (90 x 90 εκ.) Plexiglass, Φώς, Ξύλο

Επίδειξη διαφανειών