Χωρίς Τίτλο (130 x 130 εκ.) Plexiglass, Φώς, Ξύλο

Επίδειξη διαφανειών