Δεν είναι του μαχαιριού το κόψιμο Δάκρυα είναι (49,5χ43,5 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών