Άτιτλο (50,5χ40,5 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών