Ρωγμές (85,5χ75,5 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών