Αντιμιλήματα (119χ87 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών