Της νύχτας η συνύπαρξη (100χ100 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών