Τα νερά τραβήχτηκαν να δείξουν την ορμή τους (90χ75 εκ.) οξειδώσεις σε χάλυβα

Επίδειξη διαφανειών